Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Rekrutacja do projektu Akademia Liderów Aktywności Społecznej - subregion podhalański jest już zakończona

Rekrutacja do projektu Akademia Liderów Aktywności Społecznej - subregion podhalański została dziś zakończona. Z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniach spotykamy się 16.03.17 o godz. 9:45  Hotelu Monttis, ul. Spółdzielców 1 w Suchej Beskidzkiej. Poniżej przedstawiony jest program szkolenia w dniach 16-18.03.17.

 

                                                     OWES UE x 2 plus Malopolska                                                                                                              

PROGRAM I DNIA SZKOLENIA, 16 marca 2017

10:00 – 18:30

9:45

Przyjazd,  zakwaterowanie: Sucha Beskidzka, Hotel Monttis, ul. Spółdzielców 1

10:00 – 14.15

Wizyta studyjna

  • Wizyta w Stowarzyszeniu „Zielona Linia”
  • Wizyta w Centrum Zabawki w Stryszawie
  • Wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Marchewkowe Pole”

14:15 – 15:15

Obiad

15:15 – 16:15

Wizyta studyjna

16.30 – 18.30

Integracja Liderów Inicjatyw społecznych

Omówienie programu szkolenia oraz roli Liderów Aktywności Społecznej w realizacji ekonomii społecznej na poziomie  lokalnym.

Wnioski z wizyty studyjnej

18:30 – 19:15

Kolacja

 

PROGRAM II DNIA SZKOLENIA, 17 marca 2017

9:00 – 16:30

9:00 – 9:45

Rola ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i angażowaniu społeczności  lokalnych – wprowadzenie, dobre praktyki.

9:45 – 11:45

Lider a  animator – kompetencje  lidera i animatora w społeczności lokalnej Diagnoza środowiska lokalnego – wprowadzenie, wartość miejsca

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 14:00

Animator i Lider w zespole w inicjatywach podejmowanych w społecznościach w obszarze ekonomii społecznej

Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej

14:00 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:00

Metody  włączania społeczności lokalnej/otoczenia w rozwój miejsca

16:00 – 16:30

Kiedy grupa staje się zespołem… - różnice, zasady.

Formy działania zespołu na poziomie lokalnym (partnerstwo, klaster, stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna)

18:30 – 19:15

Kolacja

Po szkoleniu ok. godz. 18.30: Kolacja, wymiana  doświadczeń Liderów Aktywności Społecznej

 

PROGRAM III DNIA SZKOLENIA, 18 marca 2017

9:00 – 16:30

9:00 – 9:45

Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska poprzez ekomuzeum, wioskę tematyczną – część I.

9:45 – 10:30

Aktywizacja  przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska poprzez produkt lokalny, markę lokalną – część II

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:15

Diagnoza środowiska lokalnego – wprowadzenie

11:15 – 12:30

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu – atuty i wyróżniki miejsca cenne w kontekście diagnozy środowiska lokalnego

12.30 – 13:00

Funkcje  ekonomii społecznej

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:45

Inicjatywa cenna lokalnie – wspólne planowanie, pomysły na  działania w zakresie ekonomii społecznej (podejmowanie działalności gospodarczej lub/i społecznej. cz. I

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 16:00

Inicjatywa cenna lokalnie – wspólne planowanie, pomysły na  działania w zakresie ekonomii społecznej (podejmowanie działalności gospodarczej lub/i społecznej. cz. II

16:00 – 16:30

Podsumowanie szkolenia, wnioski Liderów Inicjatyw Społecznych

 

Szkolenie odbywa się w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

 

OWES logotyp  podhalański midlle