Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” w czerwcu 2017. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie Programu i kontaktu z nami:

Rekrutacja do projektu Akademia Liderów Inicjatyw Społecznych - subregion sądecki została dziś zakończona. Z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniach spotykamy się 17.11.16 o godz. 11:00  w Inkubatorze Ekonomii Społecznej (ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz) w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus. Poniżej przedstawiony jest program szkolenia w dniach 17-19.11.16.

Termin zgłaszania się do udziału w projekcie Akademia Liderów Inicjatyw Społecznych w Subregionie Sądeckim został przedłużony do 14.11.16 do godziny 14:00.

Zapraszamy do AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w Subregionie Sądeckim