Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

AKT_Marka Lokalna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą wyjazd studyjny, który odbył się w dniach 20-28.10.2019r. w ramach projektu „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Dostarczył on wiele inspiracji, dobrych przykładów marketingu produktów lokalnych oraz sposobów podnoszenia konkurencyjności produktów rolnych poprzez tradycję, związek z regionem pochodzenia. W wyjeździe studyjnym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w Polsce, w tym rolników i organizacji branży rolniczej oraz instytucji podejmujących  w swojej działalności zadania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zapraszamy do lektury broszury „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. Powstała ona w ramach projektu zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.