Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych prezentuje w załączeniu wyniki oceny merytorycznej w konkursie grantowym w projekcie FIO - Małopolska Lokalnie. Południe

Kandydaci na ekspertów oceniających w ramach projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe min. licencjat,
  • posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne na przestrzeni ostatnich 4 lat we wdrażaniu przedsięwzięć projektowych w tym w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków,  brać  udział w szkoleniach przed rozpoczęciem oceny wniosków oraz mieć możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą oceniane przy użyciu formularza elektronicznego.

Informujemy, że pierwsze szkolenie wdrażające w formie on-line (webinar) odbędą 2 i 3 października (do wyboru) w godzinach 18:00 - 19:00

Zakończyła się ocena formalna wniosków w Programie FIO Małopolska Lokalnie. Południe.

Do Fundacji MiLA wpłynęły 34 wnioski. Pozytywną ocenę uzyskało 27 wniosków. Lista znajduje się w załączniku.