Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dwudniowe szkolenie z pozyskiwania funduszy zamykające Kurs Liderów Seniorów

Dwudniowym szkoleniem o pozyskiwaniu funduszy zakończyliśmy tegoroczny Kurs Liderów Seniorów wzmacniający kompetencje członków Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Podczas szkolenia zostały omówione różne sposoby pozyskiwania funduszy na działlność. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

 

ASOS 2016 Logo