Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja MiLA przedstawia Kalendarz Inicjat w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów. Lista w załączeniu. 

 

 

 

Dwudniowym szkoleniem o pozyskiwaniu funduszy zakończyliśmy tegoroczny Kurs Liderów Seniorów wzmacniający kompetencje członków Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Podczas szkolenia zostały omówione różne sposoby pozyskiwania funduszy na działlność. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

 

W dniach 25-27.07.2018 odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów. Członkowie i Członkinie rad senioralnych oraz grup inicjatywnych chcących utworzyć rady lub zainspirować się dobrymi praktykami, odwiedzili kilka miejsc w Małopolsce, w których zapoznali się z działalnością seniorów i polityką senioralną. Odwiedziliśmy Oświęcim, Kęty, Lanckoronę i Izdebnik. Dziękujemy Gospodarzom za ciepłe przyjęcie w każdym miejscu a uczestnikom i uczestniczkom za aktywny udział w wizycie. 

 

10.07.2018 r. przedstawiciele rad seniorów i grup inicjatywnych należących do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” spotkali się w Krakowie, żeby rozstrzygnąć konkurs  inicjatyw lokalnych, na które seniorzy mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 2,200 złotych. Inicjatywy miały mieć cel integracyjny lub upowszechniający działania i zakładać udział przedstawicieli rad seniorów z innych gmin. Decyzję o tym, które inicjatywy dostaną wsparcie podjęli uczestnicy spotkania. Zwycięskie 10 inicjatyw to: