Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Szkolenie w ramach kursu Radnych Senioralnych

W dniach 16 – 17.05.2017 r. małopolscy seniorzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”. Szkolenie odbyło się w ramach kursu Radnych Senioralnych i dedykowane było zakładaniu i działalności rad senioralnych.

Oprócz prezentacji założeń dotyczących funkcjonowania rad oraz wprowadzenia do tego czym jest rada i jak ją utworzyć, uczestnicy aktywnie opracowywali diagnozy potrzeb seniorów dla swoich gmin, planowali działania senioralne do realizacji w każdej z reprezentowanych gmin oraz następnie prezentowali wypracowane inicjatywy i pomysły. W dwudniowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin z Województwa Małopolskiego, w tym: Zabierzowa, Michałowic, Igołomii-Wawrzeńczyce, Kęt, Nowego Targu, Babic, Kozłowa, Klucz oraz Kocmyrzowa-Luborzycy.

 

 

 ASOS 2016 Logo