Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Przykładowe szkolenia w zakresie turystyki dziedzictwa:

Wyprawa odkrywców (questing)

Szkolenie realizowane za pomocą metody questingu (tworzenia nieoznakowanych szlaków-questów opartych na wierszowanych wskazówkach-zagadkach). Metoda questingu podkreśla wartość wspólnoty oraz wzmacnia więzi pomiędzy poszczególnymi jej członkami poprzez wspólne zaangażowanie w tworzenie questów. Osoby, które będą brały udział w tworzeniu questów od siebie nawzajem dowiedzą się nowych faktów na temat regionu, jego historii, legend czy anegdot. Odkryją znane sobie miejsca na nowo, nie mogąc wyjść ze zdumienia, jak wiele skarbów kryją ich małe ojczyzny. Dzięki questom uczestnicy szkolenia odkryją ich potencjał i zaczną działać na rzecz rozwoju swojego lokalnego środowiska, szukając wyróżników mogących je promować. A to z kolei wyrobi w ludziach prawidłowe wzorce społeczne oparte na pogłębianiu poczucia tożsamości ze swoim miejscem zamieszkania.

Milowy krok do ekomuzeum

Szkolenie o charakterze planistycznym prowadzone metodami interaktywnymi dla grupy liderów lokalnych zainteresowanych uruchomieniem ekomuzeum na swoim terenie. Ekomuzeum to sposób na „żywą” prezentację lokalnej kultury i przyrody w postaci cyklicznych imprez i sieci punktów, w których można w sposób interaktywny poznać tradycje i historię danego miejsca (np. lepiąc garnek czy piekąc chleb tradycyjnymi metodami). Pierwszym krokiem do stworzenia ekomuzeum jest więc analiza bogactwa kulturowego i przyrodniczego danego regionu – ciekawych ludzi, miejsc, imprez lokalnych, które mogą stanowić elementy ekomuzeum. Szkolenie dostarczy podstaw teoretycznych i praktycznych metod tworzenia ekomuzeum, z uwzględnieniem technik waloryzacji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych, interpretacji dziedzictwa, wizualizacji i promocji wraz z prezentacją konkretnych przykładów z kraju i z zagranicy. W wyniku warsztatów powstanie plan rozwoju konkretnego ekomuzeum.