Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

usługi

Zapraszamy do współpracy samorządy, instytucje kulturalne i edukacyjne, lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa, które poszukują innowacyjnych rozwiązań i sprawdzonych przykładów z zakresu rozwoju lokalnego (w szczególności rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i dialogu obywatelskiego). Współpracujemy w ramach projektów i wykonujemy zlecenia, z których zyski przekazujemy na realizację naszej misji. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb partnerów i odbiorców.

Chcesz wiedzieć więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia, warsztaty:

Prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z następujących tematów:

W zakresie partycypacji społecznej:

 • ABC partycypacji / konsultacji społecznych dla samorządów i organizacji pozarządowych
 • Budowanie i animowanie partnerstwa lokalnego
 • Moderowanie warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami na wybrany temat
 • Warsztaty projektowania / rewitalizacji przestrzeni publicznych (prowadzone metodą Project for Public Spaces oraz pracy z makietą terenu)
 • Warsztaty dla młodzieży dot. tworzenia młodzieżowej rady gminy
 • Warsztaty dla seniorów dot. tworzenia gminnej rady seniorów
 • więcej informacji...

W zakresie turystyki dziedzictwa:

 • Warsztaty questingowe - tworzenie questu z udziałem lokalnej społeczności
 • Warsztaty ekomuzealne - inwentaryzacja dziedzictwa i projektowanie ekomuzeum
 • Warsztaty strategiczne - tworzenie programów rozwoju turystyki
 • więcej informacji...

W zakresie przedsiębiorczości lokalnej:

 • Warsztaty dot. produktów lokalnych
 • Warsztaty dot. tworzenia marki lokalnej miejsca i/lub produktów lokalnych
 • Warsztaty "Wartość miejsca"
 • Warsztaty dla animatorów przedsiębiorczości / przedsiębiorczości społecznej
 • więcej informacji...

Inne szkolenia i warsztaty:

 • Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy na działalność NGO
 • Diagnoza środowiska lokalnego

Prezentowana oferta szkoleniowa stanowi wybór tematów, w których specjalizuje się Zespół Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Współpracujemy także z wieloma osobami w Polsce i poza jej granicami, które są doświadczonymi trenerami w zakresie rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju, kształtowania przestrzeni publicznych, budowania partnerstwa, marketingu, budowania marki.

Fundacja MiLA może zapewnić trenerów, jak i kompleksowo zorganizować szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu. Program szkolenia, jego długość i stosowane metody dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Możliwe jest również połączenie szkolenia z praktyką w postaci wizyty studialnej - Fundacja MiLA współpracuje z regionami w Polsce i poza jej granicami, które mogą zaproponować interesującą wizytę studyjną dotyczącą realizowanych tematów szkoleniowych.

 

Badania i opracowania

Badania i opracowania:

Oferujemy wykonanie badań i opracowań dotyczących możliwości rozwoju wybranego obszaru (miejscowości, regionu), zwłaszcza w zakresie turystyki dziedzictwa, przedsiebiorczości lokalnej, partycypacji i aktywizacji społecznej.

Przykładowe dotychczas zrealizowane badania i opracowania:

 • Pakiet dokumentów strategicznych dla Krainy Jeziora Mucharskiego (5 gmin wokół powstającego zbiornika Świnna Poręba), w tym: Strategia rozwoju turystyki, Scenariusze rozwoju turystyki, System promocji oferty turystycznej i kulturalnej, Studium zarządzania turystyką oraz Katalog Form Małej Architektury Turystycznej - opracowane na zlecenie Gminy Mucharz w latach 2013-2014;
 • "Strategia rozwoju turystyki i promocji produktów regionalnych" opracowana na zlecenie Turkowskiej Unii Rozwoju w latach 2013-2014;
 • "Porozmawiajmy o Mariackiej!" - raport z badań i warsztatów Project for Public Spaces, przeprowadzonych przez Fundację MiLA we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, na zlecenie Urzędu Miasta w Katowicach, Kraków-Katowice 2013;
 • "Diagnoza potrzeb w zakresie oferty kulturalnej gminy Zawoja" - raport opracowany na bazie badań ankietowych oraz wywiadów grupowych z osobami z różnych grup społecznych i wiekowych, na zlecenie Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi (2014).
 • Raport pt. "Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA w 2011 roku na zlecenie Stowarzyszenia Dolina Karpia;
 • Raport pt. "Podsumowanie wyników badań nt. możliwości rozwoju form ochrony przyrody na obszarze Pradoliny Łeby" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA wśród organizacji i instytucji z całej Polski działających na rzecz ochrony przyrody; badanie wykonano w 2011 roku na zlecenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pradolina Łeby"

Usługi promocyjne


Usługi promocyjne:

Oferujemy usługi w zakresie:

 • budowania marki miejscowości i regionów - identyfikowania wyróżników, niepowtarzalnych cech, na których opiera się tożsamość mieszkańców danego miejsca, a które mogą stać się magnesem dla otoczenia - turystów, inwestorów i in.;
 • opracowania i wykonania różnego typu materiałów promujących miejscowości, regiony i podejmowane przez nie inicjatywy - zarówno w dziedzinie przedsiębiorczości, turystyki, partycypacji społecznej, jak i edukacji regionalnej czy ekologicznej; mogą to być ulotki, broszury, strony internetowe, gadżety i inne materiały - w zależności od potrzeb i charakteru kampanii promocyjnej;
 • organizacji i przeprowadzenia różnego typu wydarzeń (np. festynów, targów produktów lokalnych, rajdów rowerowych wybranymi szlakami itp.) promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i osiągnięcia / produkty / usługi wybranych miejscowości i regionów.

 W 2012 roku z naszych usług skorzystali m.in.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto"
Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"
Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu (TOPiK)
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"
Gołdapski Fundusz Lokalny
Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"
Planet PR Łukasz Wilczyński
Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"
Fundacja im. F. Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce
Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk
Amistad Sp. z o.o.
Lokalna Grupa Działania "Przyjazne Mazowsze"
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku"
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie
Urząd Miasta Katowice
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

W 2011 roku z naszych usług skorzystali m.in.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO (woj. kujawsko-pomorskie)
Stowarzyszenie Dolina Karpia (woj. małopolskie)
Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby" (woj. pomorskie)
Stowarzyszenie "Gościniec 4 Żywiołów" (woj. małopolskie)
JK Consulting Joanna Kubik (woj. małopolskie)
Nałęczowski Ośrodek Kultury (woj. lubelskie)

Oferujemy usługi w zakresie:

 • budowania marki miejscowości i regionów - identyfikowania wyróżników, niepowtarzalnych cech, na których opiera się tożsamość mieszkańców danego miejsca, a które mogą stać się magnesem dla otoczenia - turystów, inwestorów i in.;
 • opracowania i wykonania różnego typu materiałów promujących miejscowości, regiony i podejmowane przez nie inicjatywy - zarówno w dziedzinie przedsiębiorczości, turystyki, partycypacji społecznej, jak i edukacji regionalnej czy ekologicznej; mogą to być ulotki, broszury, strony internetowe, gadżety i inne materiały - w zależności od potrzeb i charakteru kampanii promocyjnej;
 • organizacji i przeprowadzenia różnego typu wydarzeń (np. festynów, targów produktów lokalnych, rajdów rowerowych wybranymi szlakami itp.) promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i osiągnięcia / produkty / usługi wybranych miejscowości i regionów.

Przykłady zrealizowanych usług:

ulotka promująca Quest pt. "Spacerem po stolicy Doliny Karpia" ((kliknij, by zobaczyć szczegóły)

Oferujemy wykonanie badań i opracowań dotyczących możliwości rozwoju wybranego obszaru (miejscowości, regionu), zwłaszcza w zakresie turystyki dziedzictwa, przedsiebiorczości lokalnej, partycypacji i aktywizacji społecznej.

Przykładowe dotychczas zrealizowane badania i opracowania:

 • Raport pt. "Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA w 2011 roku na zlecenie Stowarzyszenia Dolina Karpia;
 • Raport pt. "Podsumowanie wyników badań nt. możliwości rozwoju form ochrony przyrody na obszarze Pradoliny Łeby" - opracowany na bazie badania przeprowadzonego przez Fundację MiLA wśród organizacji i instytucji z całej Polski działających na rzecz ochrony przyrody; badanie wykonano w 2011 roku na zlecenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pradolina Łeby";
 • Raport z badania pt. "Diagnoza potrzeb w zakresie oferty kulturalnej gminy Zawoja" - opracowany na bazie wyników ankiet oraz wywiadów grupowych z osobami z różnych grup społecznych i wiekowych, na zlecenie Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.