Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015

Lider projektu: FN-forbundet, Dania

Partnerzy projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Intermédiaire de Commerce et Formateur, Gujana Francuska, Nordisk Institutt for Trening og Internasjonal Utvikling, Norwegia, Associación Columbares, Hiszpania, Asociatia de Ecoturism din Romania, Rumunia

Wartość projektu: 98 500 EUR

Źródło dofinansowania: Program Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”

Opis projektu:

Celem projektu wzmocnienie potencjału partnerskich organizacji w promocji edukacji na temat rozwoju zrównoważonego w Europie. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 7 wizyt studialnych, prezentujących różne aspekty realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce i metod edukacyjnych ich dotyczących. Tematyka wizyt jest zróżnicowana: Dania: „Energia odnawialna i atrakcyjne metody prezentacji rozwoju zrównoważonego”; Gujana Francuska: „Ochrona przyrody”; Norwegia: „Arktyka i zmiana klimatu”, Polska: „Zrównoważone dziedzictwo”, Rumunia: Ekoturystyka” i Hiszpania: „Nieformalne metody edukacji nt. rozwoju zrównoważonego dla dorosłych”. Doświadczenia i dobre praktyki zostaną zebrane i upowszechnione w wydanej w planowanej w ramach projektu publikacji. Uczestnicy wizyt studialnych przekażą zdobytą wiedzę i doświadczenia liderom lokalnych społeczności w swoich krajach. Wizyta studialna w Polsce obejmie Lanckoronę (Ekomuzeum Lanckorona i lanckoroński anielski quest), region Babiej Góry (Ekomuzeum Podbabiogórza, beskidzkie szlaki i schroniska) i obszar „Doliny Karpia”, ze stolicą w Zatorze (sieć questów pieszych i rowerowych, wizyty u lokalnych rzemieślników).

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

 logo program llp pl jpeg 2 - Kopia