Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

‘Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ‘CULTURECOVERY’ 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Lider projektu: Gmina Cervia (Włochy)

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Polska), Agencja Rozwoju Wsi w Styrii (Austria), Stowarzyszenie Dom Ekomuzeum w Batanie (Chorwacja), Gmina Moscenicka Draga (Chorwacja), Gmina Pivka (Słowenia), Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (Węgry), Spółka non-profit ds. Rozwoju Jeziora Valencei (Węgry), Konsorcjum DELTA 2000 (Włochy)

Wartość projektu: 1.545.854,92 euro (w tym dofinansowanie: 1.283.360,17 euro), Fundacji MiLA: 151 905,00 euro (w tym dofinansowanie: 129 119 euro)
Źródło dofinansowania: INTERREG Central Europe Programme

 

Opis projektu:
Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy publicznymi I prywatnymi podmiotami na obszarze Środkowej Europy, zdolnych do podniesienia potencjału tych podmiotów do zastosowania innowacyjnych modeli, strategii i praktycznych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa niematerialnego, w ramach koncepcji ecomuseum, w szczególności:

1. Poprawa zdolności zarządczych publicznych i prywatnych podmiotów zaangażowanych w ekomuzeum

2. Poprawa umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum

3. Zdefiniowanie nowych podejść i strategii waloryzacji i promocji ekomuzeów jako kompletnych produktów turystycznych zdolnych przyciągnąć turystów i inwestorów

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów: przyjęcia specyficznych strategii zachowania, poprawy i promocji niematerialnego dziedzictwa, modernizacji istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienia poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenia jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego. W realizacji projektu Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, które koordynuje Ekomuzeum Doliny Karpia.

Aktulaności związane z projektem: zobacz tutaj

Czytaj więcej

CULTURECOVERY CMYK