Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

 dialog-spoleczny big

dialog foto

Pomagamy rozwijać długofalową współpracę pomiędzy różnymi aktorami życia społecznego, dlatego w naszych działaniach kluczowe są:

 • Partycypacja obywatelska - czyli udział mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ich miejscowości czy regionu oraz współdziałanie w ich wdrażaniu;
 • Partnerstwo trójsektorowe - regularna współpraca samorządów, organizacji pozarządowych i firm na rzecz rozwoju lokalnego.

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prowadzimy ankiety, wywiady i warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami – wspólnie projektujemy parki, place, ulice, tworzymy ofertę kulturalną i rekreacyjną itp. Szkolimy urzędników do samodzielnego prowadzenia warsztatów. Udostępniamy bezpłatnie portal do prowadzenia konsultacji społecznych on-line www.wspoldecydujemy.pl.

Przykłady przeprowadzonych konsultacji społecznych:

 • Katowice: rewitalizacja ul. Mariackiej (metodą Project for Public Spaces)
 • Miechów: rewitalizacja Parku Miejskiego (metodą Project for Public Spaces)
 • Ryglice: oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców
 • Zielonki: projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego LKS Zieleńczanka (metodą Project for Public Spaces)
 • Michałowice: oferta nowej biblioteki oraz projekt placu targowego
 • Zawoja: oferta spędzania czasu wolnego, oferta turystyczna
 • Krasocin: oferta nowopowstałej biblioteki
 • Koszyce: oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców
 • Krzywy Róg (Ukraina): partycypacyjne projektowanie przestrzeni nad rzeką Saksagań (metodą Project for Public Spaces)

Ponadto, przeszkoliliśmy urzędników z 20 gmin z Polski południowej (woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie) w zakresie partycypacji obywatelskiej i prowadzenia dialogu z mieszkańcami (programy szkoleniowe dla animatorów konsultacji społecznych i specjalistów ds. partycypacji)

 

Budżet obywatelski

BUDŻET OBYWATELSKI

Wspieramy wdrażanie budżetów obywatelskich – od przygotowania regulaminu, przez kampanię informacyjną, warsztaty projektowe z mieszkańcami, aż do głosowania na najlepsze projekty i ewaluacji budżetu. Udostępniamy bezpłatnie portal www.wspoldecydujemy.pl, który umożliwia przeprowadzenie całego procesu w Internecie.

Przykłady realizowanych budżetów obywatelskich:

 • Maków Podhalański: Budżet obywatelski 2015 i 2016
 • Miasto Jordanów: Budżet obywatelski 2016
 • Sucha Beskidzka: budżet obywatelski 2015
 • Ryglice: Budżet obywatelski 2016
 • Miechów: Budżet obywatelski 2016

Rady młodzieży i seniorów

RADY MŁODZIEŻY i SENIORÓW

Pomagamy tworzyć gminne rady młodzieżowe i senioralne – podczas warsztatów wspólnie wypracowujemy cele i plany działania rad. Doradzamy przy tworzeniu statutów. Organizujemy warsztaty edukacyjne i aktywizujące rady, jak również wspieramy realizację ich własnych inicjatyw. Młodzieży udostępniamy portal www.mlodzireporterzy.pl.

Pomogliśmy powołać i/lub stale wspieramy:

 • młodzieżowe rady w woj. małopolskim (gminy: Jordanów (miasto), Jordanów (gmina), Gnojnik, Ryglice, Miechów, Wielka Wieś, Kęty)
 • młodzieżowe rady w woj. świętokrzyskim (gminy: Kunów, Sadowie, Bałtów, Bejsce)
 • młodzieżowe rady w Tunezji (7 miejscowości w okolicy miasta Susa)
 • rady seniorów w Kętach, Miechowie i Suchej Beskidzkiej