Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

 turystyka

turystyka foto

Turystyka dziedzictwa opiera się na aktywnym doświadczaniu miejsca, poprzez które turysta odkrywa bogactwo regionu, poznaje jego mieszkańców, ma szansę dostrzec wyjątkowość dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i piękno krajobrazu. Taki rodzaj podróżowania pozwala turystom być blisko ludzi, ich tradycji, kultury i lokalnej przyrody, a mieszkańcom uświadamia piękno ich regionu, daje impuls do rozwoju przedsiębiorczości, a także ułatwia budowanie lokalnej tożsamości i współpracy.

Pomagamy tworzyć produkty turystyczne, które w sposób żywy i autentyczny prezentują dziedzictwo regionu (kulturę, przyrodę, ludzi i ich pasje) oraz wpisują się w trendy nowoczesnej, odpowiedzialnej turystyki. Stosujemy atrakcyjne i sprawdzone metody: Questing i Ekomuzea.

Questing

Questing

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy piesze i rowerowe questy – nieoznakowane trasy, którymi  wędruje się do skarbu. Trasę wskazują wierszowane instrukcje z zagadkami. Questy, w formie ulotki lub w aplikacji mobilnej, pozwalają w aktywny sposób odkrywać miejsce.

Zrealizowaliśmy ponad 100 questów w całej Polsce, w tym:

  • 20 questów na terenie Śląska (projekt „Questing edukacyjnym sekretem turystycznym” - LGD „Razem na Wyżyny”, LGD „Partnerstwo Północnej Jury” i LGD „Bractwo Kuźnic”);
  • 18 questów w woj. łódzkim (projekt „QUIZ Questing” – LGD „Dolina rzeki Grabi”, LGD BUD-UJ Razem, LGD – Fundacja PRYM);
  • 11 questów dla LGD „Żywiecki Raj”;
  • questy do 4 aplikacji na smartfon w formie elektronicznej; aplikacje powstały dla: Gościńca 4 Żywiołów, projektu QUIZ Questing (woj. łódzkie), powiatów gorlickiego i sądeckiego (www.gorlickie-sadeckie.pl) oraz Akademii Młodego Odkrywcy;

Prowadzimy warsztaty tworzenia questów. Posiadamy licencję na Questing wydaną przez twórcę metody ze Stanów Zjednoczonych (Steven Glazer, The Valley Quest).

Dowiedz się więcej o questach - wejdź na portal BESTQUEST.PL

 

Ekomuzea

Ekomuzea

Kompleksowo wspieramy proces tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest ekomuzeum – sieć „żywych” atrakcji regionu: ciekawe miejsca, ludzie z pasją, warsztaty edukacyjne itp. Sieciujemy usługodawców lokalnych i tworzymy wspólną ofertę (w tym materiały promocyjne, oznakowanie w terenie i aplikacje mobilne).

Najważniejsze projekty ekomuzealne:

  • kompleksowo zrealizowaliśmy 3 ekomuzea w zachodniej Małopolsce (od wspólnych warsztatów planistycznych, inwentaryzacji lokalnego dziedzictwa, przez system wizualizacji i promocji oferty ekomuzeów):
  • wsparliśmy utworzenie Ekomuzeum Oberihw Krzywym Rogu na Ukrainie, prezentujące miejscowe dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i przemysłowe (związane z wydobyciem rud żelaza).

 

Strategie rozwoju turystyki

Strategie rozwoju turystyki

Tworzymy strategie rozwoju turystyki dla gmin i subregionów – opracowujemy diagnozę potencjału, inwentaryzujemy lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, prowadzimy warsztaty z mieszkańcami, pomagamy określić kierunki i scenariusze rozwoju turystyki, projektujemy innowacyjne produkty turystyczne i plany ich wdrożenia.

Przykładowe realizacje:

  • na zlecenie Gminy Mucharz przygotowaliśmy pakiet dokumentów strategicznych dot. rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego, w tym: Strategia rozwoju turystyki, Scenariusze rozwoju turystyki, System promocji oferty turystycznej i kulturalnej, Studium zarządzania turystyką oraz Katalog Form Małej Architektury Turystycznej - opracowane na zlecenie Gminy Mucharz w latach 2013-2014;
  • przeprowadziliśmy badania i opracowaliśmy raport pt. "Strategia rozwoju turystyki i promocji produktów regionalnych" na potrzeby Turkowskiej Unii Rozwoju w latach 2013-2014;
  • stworzyliśmy pakiety ofert turystycznych bazujących na lokalnej kulturze, tradycjach i przyrodzie wokół Krakowa, Nałęczowa i Bałtowa, które dostępne są w formie publikacji promocyjnych (broszury Turystyka3R: Małopolska kRóluje! Lubelskie Relaksuje! Świętokrzyskie czaruje!) oraz na portalu www.turystyka3r.pl