Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Zaproszenie do udziału w seminarium "Animacja w społecznościach lokalnych"

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma zaszczyt zaprosić uczestników Projektu MOWES do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”, które odbędzie się 18-19 czerwca 2019 r. w miejscowości Wysowa Zdrój. Spotkanie poświęcone będzie poszerzeniu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu animowania społeczności w kierunku rozwoju ekonomii społecznej. Prelekcje, panele i warsztaty dostarczą cennych informacji odnośnie form i sposobów efektywnej współpracy na poziomie lokalnym, odkrywania wartości regionu, budowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw na bazie dziedzictwa miejsca, metod angażowania społeczności (marka lokalna, questing, ekomuzeum). Na konkretnych przykładach przyjrzymy się procesowi budowania lokalnych partnerstw w ramach projektu MOWES, m.in. inicjatyw lokalnych z Programu Grantowego MOWES, budowania marki lokalnej. Podczas seminarium dostępna będzie Przestrzeń Aktywnych Miejsc, w której podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatów Akademii Liderów Inicjatyw Społecznych.

Więcej…

Zaproszenie na wizytę studyjną "Ekonomia społeczna pod lokalną marką"

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza członków i współpracowników organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów oraz mieszkańców Subregionu Sądeckiego Małopolski zainteresowanych sprawami rozwoju ekonomii społecznej na wizyty studyjne. Zaplanowano trzy wizyty studyjne dla uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”:

- 24-25.05.2019 (miejsce wyjazdu na wizytę: Nowy Sącz).

 

Więcej…

Ocena merytoryczna, wyniki - Operator 3

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych prezentuje w załączeniu wyniki oceny merytorycznej w konkursie grantowym w projekcie FIO - Małopolska Lokalnie. Południe

Więcej…

Catering dla uczestników seminarium, 18.06. - 19.06.2019, Wysowa Zdrój - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, przeprowadza rozeznanie rynku dot. cateringu/wyżywienia dla uczestników projektu - grupy ok. 60 osób seminarium w dn. 18.06. - 19.06.2019 w Wysowie Zdroju w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załącznikach.

 
Więcej…