Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Konferencja "Rady na aktywność obywatelską"

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Rady na aktywność obywatelską”, która odbędzie się w Niepołomicach w dniach 21-22.11.2019 w ramach projektów "Wsparcie dialogu obywatelskiego poprzez Małopolską Sieć Rad Seniorów" oraz „Małopolskie Dni Rad Seniorów”.

Więcej…

Zapraszamy lektury broszury podsumowującej wyjazd studyjny w ramach projektu „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą wyjazd studyjny, który odbył się w dniach 20-28.10.2019r. w ramach projektu „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Dostarczył on wiele inspiracji, dobrych przykładów marketingu produktów lokalnych oraz sposobów podnoszenia konkurencyjności produktów rolnych poprzez tradycję, związek z regionem pochodzenia. W wyjeździe studyjnym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w Polsce, w tym rolników i organizacji branży rolniczej oraz instytucji podejmujących  w swojej działalności zadania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej…

Nieczynne biuro Fundacji - 16 sierpnia

Biuro Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych będzie nieczynne w piątek 16.08.2019 roku.

Catering dla uczestników jednodniowych warsztatów w terminie pomiędzy 24.07 a 31.07.2019 r., pow. gorlicki - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, przeprowadza rozeznanie rynku dot. usługi cateringowej dla grupy ok. 10 - 20 osób - uczestników warsztatów tematycznych, które Fundacja planuje zorganizować w terminie 24.07. - 31.07.2019 roku w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załącznikach.

Więcej…