Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Projekt pt. „Conference - Significance of Greenways for development of tourist potential of rural areas in the Visegrad Countries”

Dane projektu:

lider projektu: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"

partnerzy projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i in.

źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

wartość dofinansowania: 7800 euro

 

Opis projektu:

W ramach projektu w czerwcu 2012 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona turystyce zrównoważonej, w której udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Konferencja połączona z wizytą studialną odbędzie się na terenie LGD "Zielony Pierścień", gdzie obecnie dynamicznie rozwija się Bursztynowy Szlak Greenways. Jej celem będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami z krajów wyszehradzkich.

 

Zobacz relację z konferencji