Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

W mijającym tygodniu w Małopolsce odbyły się cztery modelowe konferencje klimatyczne, podczas których młodzież gimnazjalna dyskutowała o zmianach klimatu, ich konsekwencjach dla różnych krajów świata oraz o konieczności zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wczoraj tj. 8 września 2012 r., odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu “Model Climate Conferences: negotiating our global future” “Modelowe konferencje klimatyczne: negocjacje naszej globalnej przyszłości”.

Rozpoczynamy nowy, międzynarodowy projekt współpracy z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. W kontekście zmian klimatu towarzyszą nam różne dylematy, czy zmiany faktycznie się dzieją, czym są spowodowane. Sądzimy jednak, że tym bardziej warto podjąć dyskusję i działania, które będą z korzyścią dla środowiska.