Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

W związku z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych poszukuje do współpracy
Specjalisty ds. rozliczeń

Wymagania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania programów, projektów, zleceń, kontraktów,
 • Znajomość zasad rachunkowości, uwarunkowań formalno-prawnych związanych z rozliczaniem wydatków, udzielania pomocy publicznej,
 • Znajomość zasad rozliczania projektów, programów,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Konsekwencja i systematyczność w działaniu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

Główne zadania:

 • Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami projektów,
 • Bieżące sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektu,
 • Kontrola bieżących wydatków w ramach projektów,
 • Rozliczanie delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • Przygotowywanie przelewów w ramach bankowości internetowej,
 • Przygotowanie końcowego sprawozdania finansowego z realizacji projektu według wymogów umowy dotacji lub/i umowy partnerskiej lub/i Lidera projektu.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń – listu motywacyjnego oraz CV – na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 5.10.2018. Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych pod adresem 31-124 Kraków, ul. Dolnych Młynów 7/6, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji , 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.