Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzysektorowej (Wymiar etatu: 0,3) w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

 Zakres zadań Specjalisty obejmuje m.in.:

  1. Udział w programowaniu wsparcia dla JST w zakresie animowania grup i budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
  2. W ramach spotkań animacyjnych: ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego,
  3. Wspieranie liderów lokalnych – prowadzenie szkoleń, wsparcie merytoryczne dla Liderów (wolontariuszy) w zakresie prowadzenia i inicjowania inicjatyw społecznych w obszarze ekonomii społecznej, przygotowania i wdrażania planów animacji lokalnej,
  4. Przygotowanie od strony merytorycznej i dostarczanie usług animacji lokalnej w subregionie w postaci różnorodnych narzędzi zaplanowanych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: spotkań animacyjnych, szkoleń, warsztatów, doradztwa i konsultacji, wizyt studyjnych i stażowych,
  5. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
  6. Budowanie lokalnych koalicji,  stałych partnerstw, moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
  7. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
  8. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji merytorycznej projektowej.

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę

- elastyczne godziny pracy, ilość godzin tygodniowo do ustalenia

- pracę w zespole pasjonatów, w młodej, prężnie rozwijającej się organizacji

- możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację - rozwijania kompetencji i poznawania ciekawych ludzi z całej Polski i nie tylko

- możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy w obszarach tematycznych, którymi zajmuje się Fundacja: turystyce dziedzictwa (opartej o lokalną przyrodę i kulturę), przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), partycypacji społecznej (demokracji lokalnej, partnerstwie, tworzeniu rad seniorów); więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.mila.org.pl, www.bestquest.pl

 

 Oczekujemy:

- wykształcenia wyższego

- co najmniej trzyletniego doświadczenia we współpracy/pracy z organizacjami pozarządowymi

- doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji

- znajomość ekonomii społecznej, narzędzi animacji lokalnej i specyfiki pracy w organizacji pozarządowej.

 

Mile widziane:

- znajomość języka angielskiego

- doświadczenie we współpracy z różnymi sektorami – NGO, samorządami, firmami /budowaniu partnerstw międzysektorowych

- doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.10.2017 CV i listu motywacyjnego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.