Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych  poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzysektorowej w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Zakres zadań Specjalisty obejmuje m.in.:

  1. Udział w programowaniu wsparcia dla JST w zakresie animowania grup i budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
  2. W ramach spotkań animacyjnych: ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego,
  3. Wspieranie liderów lokalnych – prowadzenie szkoleń, wsparcie merytoryczne dla Liderów (wolontariuszy) w zakresie prowadzenia i inicjowania inicjatyw społecznych w obszarze ekonomii społecznej, przygotowania i wdrażania planów animacji lokalnej,
  4. Przygotowanie od strony merytorycznej i dostarczanie usług animacji lokalnej w subregionie w postaci różnorodnych narzędzi zaplanowanych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: spotkań animacyjnych, szkoleń, warsztatów, doradztwa i konsultacji, wizyt studyjnych i stażowych,
  5. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
  6. Budowanie lokalnych koalicji,  stałych partnerstw, moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
  7. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
  8. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji merytorycznej projektowej.

Oferujemy:

- elastyczne godziny pracy, ilość godzin tygodniowo do ustalenia

- pracę w zespole pasjonatów, w młodej, prężnie rozwijającej się organizacji

- możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację - rozwijania kompetencji i poznawania ciekawych ludzi z całej Polski i nie tylko

- możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy w obszarach tematycznych, którymi zajmuje się Fundacja: turystyce dziedzictwa (opartej o lokalną przyrodę i kulturę), przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), partycypacji społecznej (demokracji lokalnej, partnerstwie, tworzeniu rad seniorów); więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.mila.org.pl, www.bestquest.pl

 Mile widziane:

- znajomość języka angielskiego

- doświadczenie w/w zakresie

- doświadczenie w zarządzaniu projektami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.