Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Projekt pt. "Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim"

zielonalinia_kolor_male

mila_logo_mini

 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.01.2012 - 31.12.2012

Lider projektu: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Partnerzy: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Wartość projektu: 220 745 zł (w tym kwota dofinansowania: 197 705 zł)

Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest edukacja obywatelska i wzmocnienie uczestnictwa mieszkańców gminy Stryszawa w życiu publicznym. Służyć temu będzie szereg działań, w tym m.in.:

  • warsztaty dotyczące praw obywatelskich i partycypacji publicznej (początek już w marcu 2012 roku!) oraz pisania projektów i pozyskiwania funduszy na ich realizację,
  • konkurs na „Aktywne Miejsce”, w wyniku którego odbędą się praktyczne warsztaty dla lokalnej społeczności zaprojektowane przez laureatów konkursu przy wsparciu zewnętrznych ekspertów (dotyczące np. planowania przestrzeni publicznej, tworzenia produktów turystycznych, zrównoważonego rozwoju, rozwiązywania lokalnych problemów),
  • uruchomienie Klubu Dziennikarza przy lokalnej gazecie - Kurierze Stryszawskim (spotkania, warsztaty „ABC Obywatelskiego Dziennikarza” dot. pisania reportaży, fotografii, praw autorskich i narzędzi promocji w Internecie, wizyta studialna),
  • rozbudowa portalu Kuriera Stryszawskiego, tak by stanowił ciekawe, interaktywne i zawsze aktualne źródło informacji o sprawach ważnych dla mieszkańców gminy Stryszawa, w tym informacje o lokalnych wydarzeniach, działaniach samorządu, porady obywatelskie, konkursy, reportaże itp.; portal będzie też miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli zadać pytanie, wyrazić opinię czy zagłosować np. w konkursie organizowanym w ramach projektu.

 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

 

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

swiss_logo_male                    
ecorys_logo_male   logo_mewa_male