Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Future for All (Przyszłość dla Wszystkich)

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.05.2013 – 01.05.2014

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy projektu: Dansk Rumænsk Forening (Dania), International Center for Peace and Integration (Gruzja), NGO “Copiii Bugeacului” (Mołdawia), Peace Action, Training and Research Institute of Romania (Rumunia), Gromadska organizaciya „Centr polskiy kyltyralnuy” – „Obyednannya poakiv Kruvogo Rogy” (Ukraina)

Wartość projektu: 14 400 EUR

Źródło dofinansowania: Program „Młodzież w Działaniu”, Akcja 3.1 – Współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi, Szkolenie i tworzenie sieci

Opis projektu:

W ramach projektu odbędzie się 10-dniowy kurs dla liderów młodzieżowych z Europy i krajów sąsiadujących, którzy działają na rzecz promowania umiejętności młodych ludzi. Kurs odbędzie się w Mołdawii i zgromadzi 24 uczestników z Polski, Danii, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji i Rumunii.

Tematyką szkolenia jest innowacja społeczna i przedsiębiorczość. Celem kursu jest wzmocnienie zdolności do rozwiązywania problemów społecznych poprzez promocję innowacji społecznych i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi z Europy i krajów sąsiadujących. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie pracownikom młodzieżowym w lepszego zrozumienia ww. tematyki i zainspirowanie ich, by wnosili do społeczeństwa wkład w postaci innowacji i przedsiębiorczości.

Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i postaw do promowania młodzieżowych innowacji;
2. Dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i postaw do promowania młodzieżowej przedsiębiorczości;
3. Promowanie przedsiębiorczości europejskiej.

Aktualności związane z projektm: zobacz tutaj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Młodzież w Działaniu"

logo_Mlodziez_www