Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

WYNIKI I EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO - Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

W imieniu Operatora Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych publikujemy listę Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną rekomendację odnośnie dofinansowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Komisja rekomendowała do dofinansowania 27 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów.

 OWES UE x 2 plus Malopolska

Wnioskodawcy otrzymają od Operatorów Programu Grantowego szczegółowe informacje drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku, do 5 grudnia. Wiadomość dotyczyć będzie szczegółów odnośnie przyznanego dofinansowania (w tym ewentualnych warunków i rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych) oraz podpisania umowy grantowej.

 

Lista rankingowa znajduje się w załączniku.

OWES logotyp tarnowski middle

 

Attachments:
Download this file (Lista rankingowa - I edycja MOWES Subregion Tarnowski.pdf)Lista rankongowa subregion tarnowski[ ]628 kB