Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

W dniach 16 – 17.05.2017 r. małopolscy seniorzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”. Szkolenie odbyło się w ramach kursu Radnych Senioralnych i dedykowane było zakładaniu i działalności rad senioralnych.

Oprócz prezentacji założeń dotyczących funkcjonowania rad oraz wprowadzenia do tego czym jest rada i jak ją utworzyć, uczestnicy aktywnie opracowywali diagnozy potrzeb seniorów dla swoich gmin, planowali działania senioralne do realizacji w każdej z reprezentowanych gmin oraz następnie prezentowali wypracowane inicjatywy i pomysły. W dwudniowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin z Województwa Małopolskiego, w tym: Zabierzowa, Michałowic, Igołomii-Wawrzeńczyce, Kęt, Nowego Targu, Babic, Kozłowa, Klucz oraz Kocmyrzowa-Luborzycy.

 

 

 ASOS 2016 Logo