Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

 

Przykładowe szkolenia w zakresie przedsiębiorczości lokalnej:

Moje przedsiębiorstwo społeczne. Region inspiracją do tworzenia własnego miejsca pracy

Szkolenie dotyczy tematu rozwoju miejsca pracy w oparciu potencjał regionu: produkt lokalny, turystykę oraz zasoby środowiska. Jego celem jest dostarczenie informacji i przykładów dotyczących form prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą, poszukiwania pomysłów na działalność przedsiębiorstw społecznych (produkty niszowe, unikatowe, usługi dla społeczności lokalnej). Uczestnicy podczas pracy warsztatowej odkrywają, jaką rolę odgrywa region w podejmowaniu decyzji o aktywności zawodowej i gospodarczej, jak wykorzystać lokalność w poszukiwaniu drogi produktu na rynek. Rezultatem szkolenia jest oferta przedsiębiorstwa społecznego oparta o zasoby i wartości regionu.

Marka Lokalna

Szkolenie dostarcza wiedzy z zakresu: produktu lokalnego (w kontekście produktu regionalnego, tradycyjnego, posiadającego oznaczenie geograficzne), marki, marki lokalnej, lokalnej przedsiębiorczości. Opiera się o autorską metodę budowanie marki lokalnej dla produktów przyjaznych dla środowiska, związanych z regionem i ważnych dla jego mieszkańców. Istotne jest, by mając ambicję tworzenia marki lokalnej (wprowadzając znak promocyjny), zadbać o opisanie tożsamości regionu. Region będzie tym bardziej markowy, czyli atrakcyjny dla osób z zewnątrz (dla klientów), im lepiej sami jego mieszkańcy będą znali jego wyróżniki i mocne strony. Wizerunek regionu, wizerunek znaku promocyjnego będzie pozytywny dla klientów tylko wówczas, gdy uwierzą, że żyją tam ludzie, którzy go kochają, dla których walory regionu są źródłem inspiracji, energii do życia i dochodu. Rezultatem szkolenia jest plan rozwoju produktów i przedsiębiorczości pod marką lokalną.

Wartość miejsca

Celem szkolenia jest odkrywanie i poszukiwanie sposobów wykorzystania unikatowych wartości miejsca, bazując na zasobach naturalnych środowiska przyrodniczego i kulturowego, tradycji oraz wiedzy i kreatywności uczestników. Poprzez pokazanie potrzeb konkretnych grup osób z zewnątrz i mieszkańców, uczestnicy warsztatu odkryją wyjątkowe cechy regionu, które można wykorzystać do rozwoju lokalnego dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Chodzi o to, by przekuć pozorne słabości (np. rozdrobnienie i tradycyjny charakter gospodarstw rolnych, uniemożliwiający osiągnięcie dużych dochodów z produkcji rolnej lub duża ilość obszarów chronionych wymagających specjalnych zasad gospodarowania) w unikatową ofertę regionu dla mieszkańców, turystów, osób zainteresowanych inwestowaniem w regionach. Jest to pierwszy krok do budowania niepowtarzalnej marki regionu.