Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.09.2014

Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Wartość projektu: 805 410 PLN (w tym kwota dofinansowania: 724 710 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

Opis projektu:

Celem projektu jest inicjowanie i wzmocnienie partycypacyjnych metod w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym w gminach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Odbiorcami projektu będą samorządy, NGO i mieszkańcy gmin wiejskich i małych miast z terenu dwóch województw. Dzięki projektowi upowszechnione zostaną innowacyjne metody planowania oparte na współpracy samorządu z mieszkańcami.

Realizacja projektu składa się z 3 głównych modułów, uzupełnionych działaniami promocyjno-upowszechniającymi:

  1. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania rad młodzieżowych w 6 gminach: odbędą się spotkania grup inicjatywnych w celu powołania młodzieżowych rad, warsztaty dla młodzieży oraz konkurs na inicjatywę młodzieżową, w którym główną nagrodą będzie udział w wizycie studialnej do Francji.
  2. Uruchomienie i wzmacnianie procesów partycypacyjnych w 10 gminach: przygotowanie grupy specjalistów ds. partycypacji (cykl szkoleniowy dla 20 os. z urzędów gmin uczestniczących w projekcie), zastosowanie innowacyjnych, opartych na partycypacji metod do planowania i kreowania polityk lokalnych (20 dni warsztatów prowadzonych partycypacyjnymi metodami) oraz podniesienie zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania społeczności lokalnych do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji i włączania się w realizację wspólnie wypracowanych planów i strategii (dwa 2-dniowe warsztaty dla przedstawicieli NGO);
  3. Polsko-francuska wymiana dobrych praktyk partycypacji: dwie wizyty przedstawicieli CPIE des Pays de l’Oise oraz CPIE Bresse du Jura w Polsce oraz 6-dniowa wizyta studialna przedstawicieli małopolskich i świętokrzyskich samorządów uczestniczących w projekcie oraz młodzieży nagrodzonej w konkursie na młodzieżową inicjatywę obywatelską we Francji, w celu wymiany doświadczeń z rozwijania demokracji partycypacyjnej.
  4. Promocja i upowszechnienie projektu: działania i rezultaty projektu będą promowane i upowszechniane m.in. poprzez konferencję inaugurującą projekt, broszurę informacyjną, rozbudowany w ramach projektu portal mlodzireporterzy.pl, ogólnopolskie seminaria upowszechniające oraz publikację zawierającą zbiór dobrych praktyk partycypacji przetestowanych w ramach projektu.

 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

 

szwajcar_logo_komplet