Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Dane projektu:

YouthCouncil_logo-maleOkres realizacji: 1.03.2013 – 30.11.2013

Lider Projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy Projektu: L’Association des Jeunes Méditerranéens pour les Echanges Culturels (AJMEC) i Association ‘Eureka’, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse

Wartość projektu: 278 455.00 zł

Źródło finansowania: Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Program "Wsparcie Demokracji"

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest edukacja obywatelska młodzieży w wieku 12-25 lat w miejscowości Susa i sąsiadujących z nią miejscowościach: Kalaa Kebira, Hammam Sousse, Monastir i M’saken poprzez poznanie i praktyczne zastosowanie innowacyjnych metod partycypacyjnego planowania i realizacji działań. Cel ten będzie realizowany poprzez przeszkolenie grupy 25 liderów młodzieżowych w zakresie wzmocnienia mechanizmów demokracji lokalnej i partycypacyjnego podejścia do planowania i wdrażania rozwoju lokalnego (szkolenie i warsztaty „wędrowne”), powołanie i wsparcie młodzieżowych grup działania w 5 miejscowościach, realizację 5 młodzieżowych inicjatyw, wyłonionych w konkursie, uruchomienie i prowadzenie młodzieżowego portalu i gazety oraz zapoznanie się z przykładami i dobrymi praktykami z Polski w zakresie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczności lokalnych w Małopolsce. W ramach projektu powstanie też praktyczny przewodnik rozwoju zrównoważonych społeczności dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych. W efekcie, młodzi ludzie nie tylko zwiększą swoją wiedzę i umiejętności ale także będą mogli zaangażować się w realizację konkretnych działań, tym samym mogą stać się partnerem w dialogu z lokalnym samorządem w sprawach dla siebie ważnych.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

WJ2013_stopka-polska_www