Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Termin realizacji: 1.04.2015 – 01.06.2015

Wartość projektu: 6 500 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Programu Obchodów „100-lecie I wojny światowej" II edycja

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie wzorcowej wyprawy odkrywców - questu (nieznakowanej trasy dziedzictwa, po której można się poruszać czytając wierszowane wskazówki) w miejscach związanych z działaniami podczas I wojny światowej w Małopolsce. Gotowy quest będzie wzbogaceniem obchodów "100-lecia I wojny światowej" odbywających się w 2015 r. Na stałe wpisze się także w ofertę kulturalną i turystyczną Gorlic leżących na Szlaku Frontu Wschodniego I wś, pokazując w ciekawej formie dziedzictwo I wojny.
W ramach przygotowań do stworzenia questów przeprowadzimy dwudniowe warsztaty (16-17.04) dla lokalnych animatorów kultury i turystyki dziedzictwa, nauczycieli, regionalistów, pracowników muzeów, krajoznawców, pracowników bibliotek itp. działających na terenie tworzenia tras. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodą Valley Quest, oraz przygotują, pod okiem specjalistów (trenera i koordynatora projektu), projekty konkretnego questu w terenie (zgodnie z metodyką planujemy pracę z inną grupą przy każdym queście). Przewidujemy udział osób w różnym wieku co pozwoli na wymianę wiedzy, doświadczenia oraz spostrzeżeń dotyczących wartości dziedzictwa czy też konieczności jego ochrony pomiędzy różnymi pokoleniami Małopolan.
Następnie zespół projektowy dopracuje powstałe w czasie warsztatów wyprawy odkrywców - questy (testując je w terenie oraz wprowadzając ew. poprawki itp.).
Quest zostanie opracowany graficznie i wydany w formie ulotki - karty wyprawy (A4 składane na3-format DL). Quest zostanie wydrukowany w ilości po 3000 sztuk. Ulotki będą rozprowadzone w różnych miejscach (IT, szkoły, muzea itp.) oraz zamieszczone będą na ogólnopolskim portalu bestquest.pl.