Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Dane projektu:

Termin realizacji: 2.02.2015 – 31.01.2016

Lider projektu: Stowarzyszenie „Kawaleria”(Toporzysko)

Partnerzy: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Kraków), Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” (Bałtów)

Wartość projektu:  388 330 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania młodzieżowych rad w 8 gminach woj. małopolskiego i świętokrzyskiego, powołanie bądź wsparcie kolejnych czterech, dostarczenie im wiedzy, umiejętności i narzędzi do działania na swoim terenie. Przedstawiciele młodzieżowych rad wezmą udział w dwóch cyklach szkoleniowych, które przygotują ich do lepszego pełnienia funkcji młodzieżowych radnych i większego zaangażowania się w sprawy młodzieżowej społeczności swojej gminy. Istotnym elementem projektu będzie realizacja przez młodzieżowe rady dwunastu wyłonionych w konkursie  inicjatyw oraz edycja gazety, wydawanej przez młodzieżową redakcję dwóch młodzieżowych rad z Jordanowa, jako narzędzia komunikacji z rówieśnikami.  Dodatkową wartością projektu będzie możliwość poznania się liderów kilkunastu rad, wymiana doświadczeń, wzajemna inspiracja, a w przyszłości i współpraca.

Ponadto projekt przyczyni się do tworzenia i testowania modeli wsparcia młodzieżowych rad przez lokalnych opieku¬nów/animatorów. W projekcie zostaną wykorzystane doświadczenia z projektów realizowanych przez lidera i partnerów projektu: Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. Partnerzy będą zaangażowani we wsparcie młodzieżowych rad odpowiednio na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego – obie organizacje mają doświadczenie we współpracy z młodzieżowymi radami i wspieraniu ich sieciowania.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

Batory logotypy stopka-www