Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

‘Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ‘CULTURECOVERY’ 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Lider projektu: Gmina Cervia (Włochy)

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Polska), Agencja Rozwoju Wsi w Styrii (Austria), Stowarzyszenie Dom Ekomuzeum w Batanie (Chorwacja), Gmina Moscenicka Draga (Chorwacja), Gmina Pivka (Słowenia), Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (Węgry), Spółka non-profit ds. Rozwoju Jeziora Valencei (Węgry), Konsorcjum DELTA 2000 (Włochy)

Wartość projektu: 1.545.854,92 euro (w tym dofinansowanie: 1.283.360,17 euro), Fundacji MiLA: 151 905,00 euro (w tym dofinansowanie: 129 119 euro)
Źródło dofinansowania: INTERREG Central Europe Programme

 

Opis projektu:
Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy publicznymi I prywatnymi podmiotami na obszarze Środkowej Europy, zdolnych do podniesienia potencjału tych podmiotów do zastosowania innowacyjnych modeli, strategii i praktycznych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa niematerialnego, w ramach koncepcji ecomuseum, w szczególności:

1. Poprawa zdolności zarządczych publicznych i prywatnych podmiotów zaangażowanych w ekomuzeum

2. Poprawa umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum

3. Zdefiniowanie nowych podejść i strategii waloryzacji i promocji ekomuzeów jako kompletnych produktów turystycznych zdolnych przyciągnąć turystów i inwestorów

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów: przyjęcia specyficznych strategii zachowania, poprawy i promocji niematerialnego dziedzictwa, modernizacji istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienia poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenia jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego. W realizacji projektu Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, które koordynuje Ekomuzeum Doliny Karpia.

Aktulaności związane z projektem: zobacz tutaj

Czytaj więcej

CULTURECOVERY CMYK