Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Fundacja poszukuje pracownika na stanowisko Konsultanta ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych poszukuje pracownika na stanowisko

Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Więcej…

Fundacja poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń

W związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych poszukuje osoby do pracy na stanowisku Specjalista ds. rozliczeń

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozliczenia i prowadzenie dokumentacji finansowej w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Oczekujemy na zgłoszenia osób aktywnych, chętnych do pracy w zespole, wykonujących swoje obowiązki z dużą starannością i zaangażowaniem.

Więcej…

Catering dla uczestników warsztatów w Niedzicy w dn. 6 i 7 kwietnia 2019 roku - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi cateringowej dla grupy liczącej ok. 10 osób - uczestników warsztatów tematycznych w Niedzicy w dniach 6 i 7 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załączniku.

Więcej…

Catering dla uczestników warsztatów w Wysowej dn. 26.03.2019 - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, przeprowadza rozeznanie rynku dot. usługi cateringowej dla grupy ok. 10 - 20 osób - uczestników warsztatów tematycznych w dniu 26.03.2019 w Wysowej w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załącznikach.

Więcej…