Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Catering dla uczestników warsztatów w Niedzicy - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi cateringowej dla grupy liczącej ok. 10 osób - uczestników warsztatów tematycznych w Niedzicy w dniu 26.10.2018 roku w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załączniku.

Więcej…

Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy)

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 5 października 2018 do 12:00 (w południe).

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Więcej…

Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy)

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 4 października 2018 do 12:00 (w południe).

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Więcej…

Specjalista ds. rozliczeń

W związku z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych poszukuje do współpracy
Specjalisty ds. rozliczeń

Wymagania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania programów, projektów, zleceń, kontraktów,
 • Znajomość zasad rachunkowości, uwarunkowań formalno-prawnych związanych z rozliczaniem wydatków, udzielania pomocy publicznej,
 • Znajomość zasad rozliczania projektów, programów,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Konsekwencja i systematyczność w działaniu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

Główne zadania:

 • Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami projektów,
 • Bieżące sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektu,
 • Kontrola bieżących wydatków w ramach projektów,
 • Rozliczanie delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • Przygotowywanie przelewów w ramach bankowości internetowej,
 • Przygotowanie końcowego sprawozdania finansowego z realizacji projektu według wymogów umowy dotacji lub/i umowy partnerskiej lub/i Lidera projektu.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń – listu motywacyjnego oraz CV – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5.10.2018. Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych pod adresem 31-124 Kraków, ul. Dolnych Młynów 7/6, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji , 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.