Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Warsztat nt. wykorzystania narzędzi przemysłu kreatywnego i technologii komunikacyjnych i informacyjnych do tworzenia oferty turystyczno-edukacyjnej z wykorzystaniem dziedzictwa niematerialnego

Warsztat odbył się 21 maja w Zatorze. Partnerzy Ekomuzeum Doliny Karpia pracowali nad uatrakcyjnieniem oferty turystycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i informacyjnych oraz twórcze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z różnymi metodami i wybranymi przykładami wdrożeń, co stanowiło wstęp do generowania nowych pomysłów i wspólnego projektowania nowych i uatrakcyjnienia istniejących ofert. Pomysłów na razie nie zdradzamy – będziemy jeszcze nad nimi pracować.

Więcej…

Małopolska Sieć Rad Seniorów

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.12.2018
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez podniesienie wiedzy i zainspirowanie dobrymi praktykami do własnych działań oraz wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie". Projekt zakłada zaproszenie 5 nowych gmin do współpracy.
Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (Kurs Liderów Seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, będzie również aktualizowany kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 100 osób, która będzie służyła upowszechnieniu wśród seniorów z różnych części Polski, rezultatów projektu i publikacji zbierającej doświadczenia i dobre praktyki dotyczące powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów. Konferencja również będzie służyła wymianie informacji, doświadczeń i integracji; będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

Adresatami projektu są:
• seniorzy 60+ działający w radach senioralnych,
• seniorzy 60+, którzy działają na rzecz organizowania środowiska i tworzenia reprezentacji seniorów w społecznościach lokalnych, zainteresowani poznaniem zasad i przykładów działania rad senioralnych, a w przyszłości ich założeniem,
• seniorzy uczestniczący w poprzednich projektach MiLA
• pojedyncze osoby działające na rzecz seniorów (np. pełnomocnicy ds. seniorów z gmin).

Osoba do kontaktu: Aneta Bilnicka, Koordynator Projektu, tel. 796-848-562, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo

„Ekonomia społeczna pod lokalną marką” – zaproszenie na wizyty studyjne

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza członków i współpracowników organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów oraz mieszkańców Subregionu Sądeckiego Małopolski zainteresowanych sprawami rozwoju ekonomii społecznej na wizyty studyjne. Zaplanowano trzy wizyty studyjne dla uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”:

Więcej…

Efektywne zarządzanie ekomuzeum w oparciu o trwałe mechanizmy

Dnia 9 maja 2018 odbyły się w Zatorze warsztaty dla partnerów Ekomuzeum Doliny Karpia dotyczące zarządzania. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu „Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ‘CULTURECOVERY’” oraz dowiedzieli się, jakie rozwiązania są stosowane w zarządzaniu ekomuzeami w innych krajach na podstawie raportu ‘Common analysis on participative methods and management models’ – opracowanego w ramach projektu.

Więcej…