Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.


Polecamy!

Wspieraj Fundację MiLA, robiąc zakupy w sklepach internetowych!

To nic nie kosztuje - wystarczy zarejestrować się na portalu www.fanimani.pl i wskazać Fundację MiLA jak odbiorcę pomocy. Sklepy internetowe uczestniczące w programie (a jest ich mnóstwo!) będą przekazywać naszej Fundacji pewien procent ceny zakupionych towarów. Bądź świadomym klientem!


Aktualności

Program Konferencji podsumowującej projekt "Małopolska Sieć Rad Seniorów"

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do zapoznania się z Programem Ogólnopolskiej Konferencji podsumowującej projekt "Małopolska Sieć Rad Seniorów", która odbędzie się w dn. 29 - 30 listopada br. w Dworze w Tomaszowicach.

Więcej…

Zapraszamy do lektury broszury „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”

Zapraszamy do lektury broszury „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. Powstała ona w ramach projektu zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

Więcej…

Organizacja dwudniowej wizyty stażowej, woj. małopolskie - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwudniowej wizyty stażowej w dniach 20 - 21.11.2018 dla uczestników projektu (z jednym noclegiem i wyżywieniem) - grupy ok. 6 osób w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0047/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załączniku.

 

Więcej…

Catering dla uczestników warsztatów w Gminie Mszana Dolna 15.11.2018 - rozeznanie rynku

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi cateringowej dla grupy ok. 10 - 20 osób - uczestników warsztatów tematycznych w dniu 15.11.2018 w Gminie Mszana Dolna w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0046/16.

Szczegółowa treść zamówienia w załącznikach.

OWES logotyp sadecki middle